Meld een datalek

Een datalek wordt in de AVG (artikel 4) omschreven als “een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens”.

Wilt u een datalek melden?

U kunt hier een melding van een datalek doen: contact@alenika.nl

Welke gegevens?

Als u een datalek bij ons meldt, bent u verplicht om uw naam et e-mailadres door te geven.

Vermeldt u in de omschrijving van uw melding persoonsgegevens? Dan verwerken wij ook deze persoonsgegevens.